Юридична клініка

У вересні 2003 року на базі Кіровоградського інституту розвитку людини “Україна” було створено навчально-практичну лабораторію “Юридична клініка”. Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможні оплатити послуги юриста, та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню і кар’єрі.

Пріоритетними напрямками діяльності клініки є:

 • надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам;
 • підвищення рівня знань, практичне навчання студентів;
 • співпраця із правоохоронними, судовими й іншими органами влади, засобами масової інформації;
 • сприяння позитивним соціальним змінам у суспільстві;
 • формування професійної свідомості майбутніх юристів.

Юридичні консультації надаються клієнтові в усній або письмовій формі (залежно від складності справи) з докладним роз’ясненням чинного законодавства.

До практичної роботи в ролі консультантів та асистентів залучатимуться студенти 3 та 4 курсів, які також в обов’язковому порядку будуть проходити додаткову теоретичну підготовку з дисципліни “Юридична клініка”.

Робота в “Юридичній клініці” надасть зазначеним студентам можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до професійної юридичної діяльності, набути практичних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів.

Студенти 2 курсу за бажанням залучатимуться до роботи в Клініці яі волонтери, що дозволить їм одержати унікальну можливість брати участь у реалізації соціальних проектів, започаткованих кліністами.

Консультації здійснюються на засадах благодійництва і є безоплатними.

Онлайн-правова допомога надається з таких галузей права:

 • цивільного, сімейного та житлового права;
 • трудового права та правового забезпечення професійної реабілітації і зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • захисту прав людини і громадянина;
 • господарського права;
 • адміністративного права та адміністративної діяльності.

Консультантами є викладачі, студенти старших курсів університету та фахівці-юристи.

Основними напрямками допомоги є:

1. Надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим громадянам* шляхом:

 • тлумачення та роз’яснення норм чинного законодавства України;
 • складання документів правового характеру (позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, клопотань тощо).

2. Надання правової допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на захист прав та інтересів громадян із числа сиріт, малозабезпечених та інвалідів.

3. Надання різноманітних інформаційно-правових послуг населенню.

* До малозабезпечених належать пенсіонери, ветерани, інваліди, неповнолітні, безробітні, громадяни, віднесені органами соціального захисту до категорії осіб із низьким рівнем доходу.

4. Організація і проведення учасниками Клініки конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів із правових питань для школярів, вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів, дитячих будинків, притулків для бездоглядних дітей тощо.

5. Організація і проведення соціологічних досліджень із правових питань і робота у складі соціологічних груп.

 1. Надання консультативної допомоги старшокласникам, які ведуть науково-дослідницьку роботу в МАН “Дослідник” із правових питань.
 2. Надання консультативної допомоги вчителям основ правознавства з питань, пов’язаних зі змінами в законодавстві.
 3. Організація і проведення зустрічей студентів, викладачів університету з депутатами всіх рівнів.
 4. Здійснення правового моніторингу проблем молоді з різними фізичними вадами, що має обмежений доступ до інформаційного простору, стосовно захисту їхніх прав та інтересів.

Головні риси практичної допомоги:

 • робота відбувається під керівництвом викладачів;
 • складається з чергувань;
 • може зараховуватись студентам як навчально-ознайомча, навчально-виробнича чи, в окремих випадках, переддипломна практика;
 • безпосередня безкоштовна юридична допомога малозабезпеченим верствам населення;
 • надається високий професійний рівень знань, умінь та навичок.

Практичні навички, які студенти мають отримати після проходження курсу:

 • вміння опитувати клієнта;
 • надання юридично обґрунтованої і відповідальної консультації;
 • розслідування фактів справи;
 • юридична етика;
 • вивчення та аналіз нормативної бази і наукової літератури;
 • вміння правильно спілкуватися як усно, так і письмово;
 • вміння виступати в суді і правильно вести документацію;
 • вміння вести переговори та спілкуватись із органами державної влади.

Умови надання правової допомоги Юридичної клініки

 1. Юридична допомога надається виключно людям із соціальним статусом, що не мають фінансової можливості отримати платні юридичні послуги, таким як, наприклад: пенсіонери, малозабезпечені, безробітні, ветерани, чорнобильці, інваліди тощо.
 2. Усвідомлюю, що правова допомога надається студентами, які не є професійними юристами. У випадку вирішення справи не на мою користь претензій не заявлятиму.
 3. Прошу консультанта Юридичної клініки надати консультацію.
 4. Погоджуюсь надати консультантам Юридичної клініки всі необхідні документи для ведення моєї справи та право використовувати мої персональні дані в межах, необхідних для консультування.
 5. Надходження анкети звернення на e-mail Юридичної клініки підтверджує Вашу згоду з вищевикладеними умовами.