Фізична терапія, ерготерапія

Загальна інформація про спеціальність

Напрям підготовки «Фізична терапія, ерготерапія» посідає чільне місце в суспільстві і використовується в соціальній та професійній реабілітації як лікувальний та професійний метод відновлення фізичного здоров`я і працездатності людини. Основною формою її застосування є система спеціальних вправ, психологічного, соціального відновлення, відновлення здоров`я природним способом. Особливе місце серед інших спеціалістів посідає фахівець зі здоров`я людини. Саме йому справедливо належить одне із провідних місць у формуванні здорового способу життя особистості.

Фахівець, що закінчив наш інститут, підбирає засоби і форми лікувально-фізичної культури, розробляє методику застосування фізичних прав на різних етапах лікування, окреслює і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, повертає до активної участі у житті суспільства.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

Денна форма навчання: 
– Бакалавр – 4 роки

Заочна фома навчання:
– Бакалавр – 4 роки

Де і ким може працювати випускник

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини напряму підготовки “Фізична терапія, ерготерапія” отримують диплом державного зразка із кваліфікацією бакалавра з фізичної реабілітації.

Фахівець у галузі фізичної реабілітації повинен бути підготовленим для відновлюваної, лікувальної, реабілітаційної роботи у лікувально-профілактичних, санаторно-курортних, спеціалізованих медичних, спортивних установах, реабілітаційних центрах.

Бакалавр за фахом фізична реабілітація може обіймати такі посади у державних, громадських, приватних та інших установах:

  • методист з фізичної культури;
  • інструктор оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;
  • фахівець з експлуатації спортивних споруд;
  • працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;
  • працівник спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів;
  • інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури;
  • реабілітолог;
  • інструктор (методист) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

Викладачі та технології навчання

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти.

Вже не один рік зі стін закладу виходять кваліфіковані спеціалісти з фізичної реабілітації. Майже 95,7% студентів після закінчення закладу працевлаштовуються, а 41,4% працевлаштовуються під час навчання. Завдяки введеній ректором інституту системи поєднання практики і навчання й досягається такий бажаний результат. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії.

Студенти мають змогу користуватися укомплектованою новітніми підручниками та посібниками бібліотекою, читальним залом, комп’ютерними класами з вільним доступом до мережі Internet, тренажерним залом, кафе, медпунктом, кабінетом аромотерапії.

Програма підготовки за спеціальністю

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», викладається комплекс професійно-орієнтованих дисциплін. Серед них:

1. Загальна теорія здоров’я;
2. Вікова анатомія;
3. Фізіологія людини;
4. Основи медичних знань;
5. Основи фізичної реабілітації;
6. Теорія та методика реабілітаційної роботи;
7. Основи загальної та спеціальної патології;
8. Методика занять у спеціальних медичних групах;
9. Основи ЛФК;
10. Сучасні оздоровчі фітнес-технології;
11. Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній реабілітації;
12. Курортологія;
13. Масаж лікувальний;
14. Організація та методика оздоровчо-рекреаційної роботи.