Право

Кожного дня ми стикаємося з різними ситуаціями життя, в яких не обійтись без юридичних знань, тому професія “юрист” стає дедалі популярнішою в сучасному суспільстві.

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини напряму підготовки “Право” отримують диплом бакалавра державного зразка за кваліфікацією «юрист».

Фахівець у галузі правознавства повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні документи; вчиняти процесуальні дії.

Фахівець у галузі правознавства має мати теоретичні знання та практичні навички не лише національного законодавства, а й міжнародного; надавати юридичні консультації та сприяти підвищенню правової культури населення.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

Денна форма навчання: 
– Бакалавр – 4 роки

Заочна фома навчання:
– Бакалавр – 4 роки

Характеристика спеціальності «ПРАВО»

Діяльність юриста – надзвичайно багатогранна: від участі у створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні. Він повинен мати глибокі і різноманітні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися законності та вірності присязі.

Фахівець-правознавець – це професіонал в області господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління і правоохоронних органах, а також у наукових і навчальних закладах.

Рівень професійних завдань, котрі вирішуватимуться спеціалістом із права, обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Де і ким може працювати випускник

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» спеціальності “Право” можуть працювати у правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.

Диплом бакалавра права дає можливість:

 • працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування,
 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність,
 • займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАЦСу та ін.

Викладачі та технології навчання

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик.

Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики.

До послуг студентів – бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи із прямим доступом до Інтернету, сучасний тренажерний зал, кімната ароматерапії.

Програма підготовки за спеціальністю

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю «Право», викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

 1. Теорія та історія держави і права;
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн;
 3. Цивільне право і процес;
 4. Господарське право і процес;
 5. Кримінальне право і процес;
 6. Трудове право;
 7. Адміністративне право;
 8. Фінансове право;
 9. Міжнародне право;
 10. Житлове право;
 11. Адвокатура;
 12. Нотаріат;
 13. Банківське право;
 14. Митне право;
 15. Податкове право та інші.