Менеджмент

 

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами. Основна державна задача підготовки таких фахівців – це подолання протиріччя між потребами сучасного управління й низьким рівнем професіоналізму, який сьогодні ще існує у цій сфері діяльності. Робота на вказаних посадах потребує уміння приймати організаційні рішення з урахуванням знань системного підходу й урахування комплексу технічних, економічних, організаційних, соціальних, педагогічних і психологічних факторів. Отримані знання дадуть змогу, при бажанні, організувати власне підприємство й успішно ним керувати.

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

Денна форма навчання: 
– бакалавр – 4 роки

Заочна форма навчання: 
– бакалавр – 4 роки

Детальна інформація:

тел./факс: 0-522-22-74-89
моб. МТС: 099-76-66-164
моб. Київстар: 097-33-26-290

Де і ким може працювати випускник

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини Університету “Україна” спеціальності “Менеджмент” отримують диплом встановленого зразка із кваліфікацією бакалавра з менеджменту.

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:
 • менеджер з постачання, начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • менеджер;
 • начальник відділу кадрів;
 • начальник відділу охорони праці, бюро організації праці;
 • менеджер зі збуту;
 • начальник відділу соціального розвитку;
 • менеджер з кадрових питань та побуту тощо;
 • інспектор з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер навчального центру;
 • консультант в апаратах органів державної влади;
 • технік з планування, обліку;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки тощо.

Викладачі та технології навчання

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики.

До послуг студентів – бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи з прямим доступом до Інтернету, сучасний тренажерний зал, кімната аромотерапії.

Програма підготовки за спеціальністю

Для студентів інституту, які навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент», викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін. Серед них:

 1. Статистика
 2. Маркетинг
 3. Основи підприємництва
 4. Теорія економічного аналізу
 5. Економіка підприємств
 6. Гроші і кредит
 7. Рекламна діяльність на підприємстві
 8. Бухоблік
 9. Економіка природокористування
 10. Міжнародна економічна інтеграція
 11. Страхування
 12. Логістика
 13. Операційний менеджмент
 14. Контролінг
 15. Управління персоналом
 16. Методи прийняття управлінських рішень
 17. Основи ділового протоколу
 18. 0рганізація праці менеджера
 19. Івестиційний менеджмент
 20. Інноваційний менеджмент
 21. Менеджмент організацій
 22. Конфліктологія
 23. Соціальна економіка
 24. Екологічний менеджмент