Кафедра правознавства

Кафедра цивільного та господарського права була створена наказом директора Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» у 2012 році.

Створення кафедри обумовлено гострою необхідністю підвищення якості підготовки фахівців юридичного профілю в галузі цивільного та господарського права, поліпшення якості викладання господарсько- та цивільно-правових дисциплін, зміцнення зв’язків із судами України та правоохоронними органами, налагодження співпраці з органами влади та управління, наділеними цивільною та господарською компетенцією, а також з метою централізації цивільно-правових досліджень у Кіровоградському регіоні.

З самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена до навчального процесу і науково-дослідної роботи інституту. Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно і послідовно відображені в навчальному плані юридичного факультету інституту.

Кафедра має у своєму розпорядженні висококваліфікований викладацький склад: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук О.В. Жила; професор, доктор юридичних наук К.Б. Левченко; кандидат юридичних наук, доцент О.А.Троянський; кандидат юридичних наук, доцент І.П. Зеленко; кандидат юридичних наук М.П. Юніна; старший викладач Л.О. Корячко; викладач І.І. Прокопчук.

Кафедра забезпечує викладання таких важливих дисциплін:

· Цивільне право,
· Цивільний процес,
· Трудове право,
· Право інтелектуальної власності,
· Сімейне право,
· Господарське право,
· Господарське процесуальне право,
· Житлове право,
· Міжнародне право,
· Нотаріат України,
· Банківське право.

Викладання зазначених загальних і спеціальних навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів. Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки направлені на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів та практики їх застосування у практичній сфері.

Сферою наукових досліджень кафедри є розробка теоретичних і практичних проблем удосконалення цивільного та господарського законодавства, зближення положень законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Кіровограда, Одеси, Києва, Запоріжжя, Харкова з питань модернізації цивільного та господарського законодавства України та його науково-практичного вивчення.

Професорсько-викладацький склад

Жила Олександр Владиславович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук.

Народився 30 червня 1984 року в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області.
У 2005 році закінчив факультет податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь) за спеціальністю „Правознавство”.
З 2005 року працював на різних посадах УПМ ДПА в Кіровоградській області. З 2009 року працював на кафедрі цивільного права та процесу факультету підготовки фахівців громадської безпеки Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 „Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право” на тему „Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення, діями чи бездіяльністю службових осіб органів ДПС України”.

Сфера наукових інтересів – цивільне право, сімейне право. Має близько 25 опублікованих наукових праць.

 

Ткаченко Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри правознавства.

У 2005 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого. З 2005 по 2008 роки працювала в органах прокуратури. У 2013 році закінчила аспірантуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з кримінального права для студентів юридичних факультетів, брала участь у наукових семінарах.

Сфера наукових інтересів – кримінальне право, криміналістика, кримінологія.

 

 

Михайловська Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри правознавства.

У 1998 році закінчила Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права ім. М.П.Сая за спеціальністю “Правознавство”.

З 1998 по 2001 рік навчалася в Київському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

В 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію юриста і отримала диплом магістра.

В 2015 році отримала другу освіту зі спеціальності «Бухгалтерський облік» – молодший спеціаліст.

З 2015 року і по сьогоднішній день працює старшим викладачем в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Систематично проходить курси підвищення кваліфікації: 2004 р. – в Полтавському університеті споживчої кооперації України; 2010 рік – Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України; 2015 рік – в Полтавському університеті економіки і торгівлі України.

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Має наукові публікації в збірниках Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» та Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 2016 р.).

Наукові інтереси: актуальні аспекти конституційного права,  сучасні проблеми адміністративного права, державне будівництво.

 

Мороз Станіслав Станіславович –

начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач кафедри правознавства.

У 2008 році закінчив  Юридичну академію за спеціальністю «Правознавство»  та здобув кваліфікацію – спеціаліст-юрист.

Мороз Станіслав Станіславович працює в Кіровоградському інституті розвитку людини з лютого 2008 року і по теперішній час на посаді начальника відділу ліцензування та акредитації та старшого викладача кафедри «Правознавства»

Наукові інтереси:  Дослідження новел в кримінальному процесі, дослідження становлення правової держави в роки поневолень України (1610-1917 р.р.)

 

Трегубенко Марина Юріївна – старший викладач кафедри правознавства.

 

У 2012 році закінчила Київський університет права НАН України та здобула кваліфікацію юриста.

З лютого 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини. На сьогодні обіймає посаду начальника відділу кадрів та старшого викладача кафедри правознавства.

Наукові інтереси: дослідження новел в конституційному та трудовому праві України.