Військова кафедра

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 01 лютого 2012 року №48 військову підготовку можуть проходити студенти будь-якого вищого навчального закладу України за умови і відповідності їх напряму підготовки на факультеті свого ВНЗ військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Інформація про вступ на військову кафедру

Військова кафедра на базі Кіровоградського інституту розвитку людини проводить конкурсний відбір серед студентів 2-х(3-х) курсів усіх факультетів інституту, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

Виконавець зобов’язується:

 • після закінчення навчання за програмою офіцера запасу студентом та закінчення навчання в навчальному закладі організувати проведення його атестації на присвоєння військового звання “молодший лейтенант-запасу”;
 • за бажанням студента та результатами професійного відбору і стану здоров’я забезпечити його навчання у військовому навчальному підрозділі за програмою офіцер запасу протягом двох навчальних років;
 • проводити підготовку студента згідно із затвердженою навчальною програмою з підготовки офіцера запасу за встановленою військово-обліковою спеціальністю;
 • надати студента право користуватись навчальним комплексом військового навчального підрозділу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.

1) Відбіркова комісія розглядає:

 • рівень успішності навчання за попередні семестри;
 • професійно-психологічний стан кандидатів (тестування);
 • рівень фізичної підготовки студентів (підтягування, біг);
 • рівень засвоєння студентами програми допризовної підготовки.

2) Студентам до початку конкурсного відбору необхідно:

 • подати заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) про бажання проходити військову підготовку;
 • до заяви додати копію паспорта громадянина України (перша сторінка) та копію приписного свідоцтва з відміткою про придатність до військової служби;
 • пройти військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку.