Фінанси, банківська справа та страхування

Загальна характеристика спеціальності

Минуло багато часу, коли у людини з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах, тобто у грошових коштах.

Фахівець зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готується для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності. В основу підготовки фахівців покладена загальна концепція з підготовки економічних кадрів для роботи в фінансово-кредитній системі, що випливає з ринкових умов, нових форм власності, розвитку підприємництва, розширення соціально-економічних зв’язків із урахуванням перспективних напрямків державного та муніципального управління, діяльності фірм, акціонерних товариств, підприємств, організацій різних форм власності. Система навчання, яка пропонується, гарантує випускникам широкий світогляд та більш високі можливості адаптації в майбутній професійній діяльності та на ринку праці. Одночасно передбачається глибока професійна підготовка з окремих функціональних галузей фінансової діяльності. Високий професійний рівень науково-викладацького персоналу здатний забезпечити підготовку спеціалістів із фінансів. Вимогливість та чіткий контроль знань студентів забезпечують досить високий рівень засвоєння матеріалу з усіх дисциплін.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

Денна форма навчання:
– Молодший спеціаліст – 2 роки;
– Бакалавр – 4 роки.

Заочна фома навчання:
– Молодший спеціаліст – 2 роки;
– Бакалавр – 4 роки.

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують диплом встановленого зразка із кваліфікацією бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування.

Особливості роботи фінансиста

Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій, страхові компанії.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрямки і цілі такі:

 1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів у борг, на умовах повернення): розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, купівля, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат): розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і придбання цінних паперів.
 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.
 6. Зовнішньоекономічна: економіка й організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

 • надавати висновки з аналізу фінансових документів;
 • проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;
 • складати фінансові кошториси і звіти;
 • займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і на приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну відповідальність – за збереження грошей і цінних паперів та моральну відповідальність – за дотримання законності.

Вимоги до індивідуально-особистісних якостей фахівця:

 • аналітичний склад розуму;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • уважність;
 • акуратність;
 • сумлінність;
 • посидючість, уміння багато і напружено працювати;
 • нервово-психічна стійкість;
 • рахунково-аналітичні здібності;
 • висока працездатність;
 • здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу;
 • хороша оперативна і довготривала пам’ять.