Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Назва Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 30 30 4 р. 4 р. 5500* 4700*
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 25 25 4 р. 4 р. 6500* 5500*
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 25 4 р. 4 р. 6000* 5500*
073 Менеджмент 20 20 4 р. 4 р. 5500* 4700*
08 Право 081 Право 40 4 р. 8000*

*Вартість навчання вказана на рівні 2016-2017 навчального року і може бути змінена з урахуванням кон’юнктури ринку.