Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Основною формою науково-дослідної роботи студентів є участь студентів в наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами. До таких досліджень залучаються студенти 3-5 курсів, які проявили здібності до ведення досліджень і активно приймають участь у науково-дослідній роботі. Студенти інституту беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових напрямів кафедр стають  темами  випускних кваліфікаційних робіт.

Одним із основних способів апробації наукових результатів студентів інституту є участь в олімпіадах і конкурсах.

Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення вузівських і Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей. Олімпіади є найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи студентів в інституті. Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити  обдаровану студентську молодь  вже на перших курсах.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук проводиться кожного навчального року , у листопаді-грудні. Конкурс проводиться з метою активізації наукової роботи  студентів  як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення в університеті системи широкого залучення студентів до участі у науково-дослідній діяльності. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних робіт.

Важливим для Кіровоградського інституту є участь студентів у міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах наукових робіт.

За минулий навчальний рік студенти КІРоЛ проявили себе як молоді науковці, а деякі навіть отримали призові місця, зокрема:

Конкурс студентських наукових робіт, проведених у рамках XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття».

Багато студентів-учасників отримали грамоти, дипломи та подарунки за активну участь у конкурсі.

На базі Інституту створені і діють 3 студентські наукові формування (СННВП), а саме:

  • «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» під керівництвом Кравченко Олени Вікторівни, завідувача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності, кандидата філологічних наук;
  • «Правознавець» під керівництвом Жили Олександра Станіславовича, завідувача кафедри «Правознавство», кандидата юридичних наук, доцента;
  • СННВП при Обласному науково-методичному центрі реабілітології під керівництвом Чурпія Костянтина Леонідовича, завідувача кафедри здоров’я людини, фізичного виховання і спорту, кандидата медичних наук.

Студентські наукові гуртки

Науковий гурток «ДИВОСВІТ» студентів кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність» КІРоЛ та циклової комісії «Видавничої справи, редагування та діловодства» Центральноукраїнського юридичного коледжу.

Науковий керівник гуртка – Мильніченко Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри«Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність».

Науковий гурток «СУЧАСНИЙ МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР» студентів кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність» КІРоЛ.

Науковий керівник гуртка – Алексеєнко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри«Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність».

Науковий гурток «МЕДІА» студентів кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність» КІРоЛ.

Науковий керівник гуртка – Кравченко Олена Вікторівна, завідувач кафедри «Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність», кандидат філологічних наук.