Кафедра cоціально-гуманітарних дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри

Бабич Оксана Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук

 

У 2005 році закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 7.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, основ економіки основної і старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі Київського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему: «Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області)».

У 2004 – 2005 рр. працювала вчителем географії та біології у приватному навчально-виховному об’єднанні «Дошкільний заклад – спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови»; 2005 – 2009 рр. старшим лаборантом кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В. Винниченка.

Із 2012 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2012-2014 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічних дисциплін; 2014-2015 роки – на посаді доцента кафедри соціально-економічних дисциплін; з 2016 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін).

Є автором 16 наукових одноосібних публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Наукові інтереси: сучасні демографічні процеси в Україні та її регіонах, збалансований розвиток регіону, системи розселення населення, функціонально-територіальна організація системи розселення населення.

 

Сєдова Наталія Анатоліївнакандидат психологічних наук, доцент кафедри

Начальник наукового відділу , доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доктор філософії, член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці, академік Академії української служби порятунку.

У 1992 р. закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Музика і співи»» та здобула кваліфікацію вчителя музики та співів, концертмейстера.

Була здобувачем при Державній льотній академії України, у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні складові цільової моделі дошкільного навчання”.

Із 2005 р. працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2005-2007 рр. – на посаді заступника керівника-проректора з наукової роботи, з 2014 р. – на посаді начальника відділу науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, за суміщенням – доцента кафедри соціально-економічних дисциплін.

Є автором понад 60 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Словенія, Австрія, Білорусія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: когнітивна психологія, нейролінгвістична психологія, геронтологія, психологія здоров’я, психологія екстремальних ситуацій.

 

Пупишева Валентина Яківна, старший викладач

 

У 1977 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю педагогіка та методика початкової освіти, присвоєно звання вчителя середньої школи.

Педагогічний стаж становить більше 30 років. Трудову діяльність розпочала у 1977 р., спочатку вчителем, потім заступником директора, директором однієї з Кіровоградських шкіл. Пізніше очолювала гуманітарний департамент Кіровоградської міської ради. З 2014 р. – директор Кіровоградського інституту розвитку людини. Стратегію розвитку ВУЗу вбачає у науковій роботі студентів і викладачів, у розвитку міжнародних зв’язків, у розширенні та збагаченні матеріальної бази закладу.

Має наукові статті, брала участь у науково-практичних конференціях.

 Наукові інтереси: політологія, культурологія.

 

 

 

 

Рябець Андрій Іванович, старший викладач

Закінчив в 1997р. історичний факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, здобув кваліфікацію спеціаліста, одержав диплом вчителя за спеціальністю «Історія та народознавство».

Працював на посаді вчителя історії та народознавства), в Кропивницькій ЗШ №34, 1996-2004рр; на посаді вчителя історії ЗШ №33, 2009р.

Педагогічна робота у вищій школі. Асистент кафедри філософії КДПУ ім. Володимира Винниченка у 2004-05рр.

Робота на посаді асистента кафедри філософії НАУ (Національного авіаційного університету, м. Київ), 2007р.

Працював посаді методиста районного методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації,  2009-10рр.

З  вересня 2017 року працює на посаді ст. викладача в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Коло наукових інтересів: в філософії – філософія постмодерну, синергетика; в історії – Доба Незалежності; в педагогіці – педагогічна спадщина Г.Ващенка.