Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Документознавство та інформаційну діяльність вважають найцікавішою спеціальністю на сучасному ринку праці. Її підготовка здійснюється на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. Кафедра є випусковою для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і забезпечує підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра (4 роки).

До складу кафедри входять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід підготовки спеціалістів.

Професорсько-викладацький склад

 

Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук

У 2004 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література», магістратуру КДПУ ім. В. Винниченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру при КДПУ ім. В. Винниченка, у 2009 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного».

Із 2004 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2004-2005 роки – на посаді викладача, 2005-2009 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 2009-2011 роки – на посаді заступника директора з міжнародних зв’язків, із 2012 року – на посаді начальника відділу науки, міжнародних зв’язків та за суміщенням – доцента кафедри видавничої справи та редагування. Із 2013 року очолює кафедру видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності

Є автором понад 40 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з англійської мови для студентів немовних факультетів, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Польща, Болгарія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: лінгвосинергетика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, теорія дискурсу.

 

Мильніченко Наталя Олександрівна – старший викладач кафедри

У 2002 р. закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, здобувши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Паралельно з навчанням на 5 курсі філологічного факультету з 2001 р. навчалася у магістратурі КДПУ імені Володимира Винниченка, яку закінчила у 2002 році, отримавши фах «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Із 2002 р. працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посадах викладача і старшого викладача. У 2007 р. закінчила аспірантуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська література». У 2012 р. їй присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наукові інтереси: українська історична проза.

 

Частакова Надія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини, член Національної спілки письменників України

Народилась 27 лютого 1987 року в м.Світловодськ, що на Кіровоградщині.

2009 року закінчила факультет філології та журналістики КДПУ імені В.Винниченка і вступила до аспірантури при цьому ж виші.

2012 року захистила кандидатську дисертацію «Літературно-критичні і культурологічні концепції у науковій творчості Івана Дзюби».

З того часу і до вересня 2016р. працювала на посаді старшого викладача Кіровоградського інституту розвитку людини, з вересня 2016р. – переведена на посаду доцента. За сумісництвом викладає літературну творчість у МАН, що діє при облкомплексі «Гімназія-інтернат-школа мистецтв».

Автор 20 праць з актуальних проблем сучасної філології.

Коло наукових інтересів: аналіз художнього твору, література ХХ століття, літературна освіта, естетика модернізму, поезія французького символізму, проблема елітарності української літератури і культури.

Наукові інтереси: захоплюється фотографією й живописом. Вільний час присвячує читанню, самовдосконаленню, подорожуванню і краєзнавствчому туризму.

 

Соменко Олена Олексіївна – старший викладач кафедри

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка за спеціальністю «Математика».

Одержала кваліфікацію «Вчитель математики та економіки».

Закінчила магістратуру цього ж факультету, отримавши спеціальність «Викладач математики».

Працює над темою дисертаційного дослідження «Система Sage як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики».

Досвід науково-педагогічної діяльності 2 роки. Має 5 наукових праць.

З 2013 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини та з 2016 року старшим викладачем Центральноукраїнського юридичного коледжу.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у навчанні математики, інтеграція знань і вмінь студентів при вивченні математичних дисциплін.

Наукові інтереси: програмування.

 

Бондар Галина Григорівна – старший викладач кафедри

У 1995 році закінчила повний курс факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В. Винниченка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Німецька та англійська мови». Після закінчення інституту було присвоєно кваліфікацію вчителя німецької та англійської мов. З серпня 1995 року до серпня 2001 року працювала асистентом кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка на факультеті іноземних мов. З вересня 2002 року до вересня 2006 року – викладач німецької мови, а з вересня 2006 року до серпня 2007 року – декан підготовчого відділення Кіровоградської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З вересня 2007 року до серпня 2014 року працювала викладачем німецької та англійської мов кафедри германської філології ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія» м. Кіровоград. З вересня 2014 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посаді старшого викладача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Є автором понад 15 публікацій, навчально-методичних посібників з англійської та німецької мов для студентів мовних і немовних факультетів, брала участь у наукових семінарах та науково-практичих конференціях.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, теорія дискурсу.