Вища народна школа

«Вища народна школа» в стінах Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

В основі освіти у Вищій школі лежить ідея інтеграції неформальної та формальної освіти. Це дозволяє школі працювати як з ліцензією, так і без неї. Навчання завершується врученням сертифікату про закінчення.

Вища народна школа пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення.

Зміст навчання побудований на безмежній різноманітності інтересів учнів-слухачів і має багато напрямків: історія, література, екологія, краєзнавство, природознавство, психологія, іноземні мови, прикладне мистецтво, фізичне удосконалення, оздоровлення, інформаційні технології, електронні засоби спілкування тощо.

Найбільш важливою цінністю школи вважається пануюча атмосфера добра, людяності, поваги, сердечності та любові, при якій культура стає способом життя, а поняття «вища школа» несе в собі не набуття вузько спрямованої спеціальності, а допомогу людям поважного віку краще зрозуміти себе, навколишній світ, відчути себе сучасним повноцінним громадянином своєї країни, не обмеженим у своїх можливостях. Лише людина, яка повністю пізнала й усвідомила себе, може вільно вступити у громадянське суспільство.

Слухачам Вищої народної школи надана вся матеріально-технічна база інституту: бібліотека, комп’ютерні класи, Інтернет, тренажерний зал. Слухачі школи беруть активну участь у суспільному житті інституту, ініціюють різні зустрічі з цікавими людьми, творчі вечори, «круглі столи».

Велика увага в роботі школи відводиться вивченню історії рідного міста й області.

Історія та культура нашого краю — невичерпне джерело творчої енергії, життєвої сили, яка допомагає подолати всі труднощі і проблеми.

Суховещенко Галина Олександрівна, слухач Вищої народної школи, в 2009 році випустила до 255-річчя міста Кіровограда перший «Путівник по Кіровограду». Презентація путівника Галини Олександрівни відбулася в інституті, де вона виступила перед студентами. Розповідь про те, як збирався, оброблявся матеріал, дуже зацікавив студентів.

У цьому році для слухачів народної школи і студентів була організована спільна поїздка по духовних місцях. Вони побували у Свято-Троїцкому Мотронівському жіночому монастирі (Черкаська область), Свято-Богоявленському жіночому монастирі (с. Диковка Знаменський район), Хрестовоздвиженському Храмі та в усипальні сім’ї Раєвських (с. Розумівка, Александрівський район).

Особливий акцент у навчанні надається пропаганді здорового способу життя. У лабораторії кафедри фізичної реабілітації слухачі проходять сеанси аромотерапії, фітотерапії, масажу, профілактичні процедури. У кваліфікованих фахівців і лікарів отримують відповіді на всі питання, що їх цікавлять.

Життя слухачів у стінах нашого інституту з кожним днем стає цікавішим, насиченішим, змістовнішим.

Кількість охочих відвідувати Вищу народну школу постійно збільшується.

Зацікавились роботою Вищої народної школи і в інших районах нашої області.

Вже відкрита філія Вищої народної школи в Онуфрієвському районі. Планується відкрити філії в Петрівському і Новоукраїнському районах Кіровоградської області.

Вища Народна школа приймає та розвиває основні базові принципи педагогіки народних шкіл країн світу, наслідує багаті традиції вітчизняного просвітництва.