Бібліотека

Бібліотека – культурно-освітній заклад, що організовує комплектування, зберігання, громадське використання видавничої писемної культури і друку та виконує інформаційну, освітню, методичну і видавничу функції.

Бібліотека Кіровоградського інституту розвитку людина Університету «Україна» була створена в 1998 році. Її діяльність спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до творчого та інтелектуального розвитку.

Бібліотека КІРоЛ Університету «Україна» налічує 19 064 примірників. За останній час поновилась новими електронними підручниками.

Вся бібліографічна діяльність бібліотеки має на меті задовольнити потреби читачів. У бібліотеці є література з різних галузей знань, а саме: психологія, філософія, екологія, соціологія, історія України, економіка, теорія держави і права, цивільне право, аграрне право, адміністративне право, кримінальне право, банківське право, господарське право, журналістика, міжнародне право, нотаріат, адвокатура та ін.

Основними напрямками роботи бібліотеки Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» є: підтримка навчального процесу та своєчасне надання інформації усім категоріям користувачів, забезпечення повного, якісного, оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, слухачів курсів, професорсько-викладацького складу, співробітників інституту та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів.

Графік роботи бібліотеки – з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 16:00.

На сьогодні бібліотека є важливим джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і розвитку студентів і викладачів.