Участь О.В. Кравченко в роботі комісії при Міністерстві освіти і науки України

25 жовтня 2016 року Кравченко О.В., начальник навчально-методичного відділу Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна», завідувач кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук узяла участь у роботі навчально-методичної комісії 15, підкомісії «Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання» при Міністерстві освіти і науки України.

На засіданні комісії обговорювалися питання післядипломної освіти в контексті освіти протягом життя, а також функціонування установ для післядипломної освіти.