Проведення навчально-оглядового заняття в Кіровоградському обласному бюро судово-медичних експертиз

Керівник установи – Шилан Володимир Іванович – розпочав заняття з переліку прав та обов’язків експертів згідно з нормами чинного законодавства України, а також охарактеризував види судово-медичних експертиз, із якими студенти під час огляду лабораторій-досліджень будуть ознайомлені.

Володимир Іванович Шилан зазначив, що судова експертиза — це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом, за завданням слідчого або судді, речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України «Про судову експертизу», Цивільним процесуальним кодексом України. Згідно з чинним законодавством України експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. До спеціальних знань належать будь-які знання та уміння об’єктивного характеру, отримані внаслідок вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному науково-практичному рівню.

Судові експертизи класифікуються за різними підставами. Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична. Криміналістична експертиза — це лабораторне дослідження об’єктів з метою встановлення їхнього фактичного стану; можливості проведення певних дій; обставин, за яких були проведені дії; невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності об’єктів або їх тотожності.

Важливе значення має судово-медичне дослідження крові для розкриття і розслідування тяжких злочинів проти особистості, тому такого роду дослідженням у судовій медицині приділяється підвищена увага, починаючи з середини минулого століття.