Презентація практичного посібника з “Цивільного процесуального права”

У травні місяці на кафедрі правознавства був випущений підручник для студентів кафедри. Упорядником підручника виступила старший викладач кафедри Ротар Наталія Михайлівна. Практичний посібник з “Цивільного процесуального права” був апробований зі студентами груп П-ІІІдкж на протязі ІІ семестру.

Видання складається із двох розділів. У першому розділі подається загальна характеристика цивільного процесуального права України. Розглянуті теоретичні питання реалізовуються практично на семінарських заняттях. У результаті цього зміцнюються теоретичні знання і розвиваються практичні навички. На це орієнтує другий розділ. У ньому визначені практичні ситуації з цивільно-правових питань зі зразками процесуальних документів, більшість із запропонованих задач будуються на матеріалах судових справ, що дозволить студентам максимально наблизитися до практичних реалій. Виконання зазначених завдань сприятиме розвитку у студентів практичних навичок, вміння застосувати свої знання в галузі теорії цивільно-процесуального права, самостійного аналізу законодавства.